Category: Basic Engineering

0

सिभिल इन्जिनियरिङ्ग के हो?

सिभिल इन्जिनियरिङ्ग एक विज्ञान हो जुन मानव निर्मित संरचनाहरूको निर्माण, संरक्षण र निरीक्षणसँग सम्बन्धित छ। सिभिल इञ्जिनियरहरू भवनहरू, पुलहरू, निर्माणहरू, रेलमार्गहरू, जलमार्गहरू, नदी-किनारा संरचनाहरू र अन्य निर्माण कार्यहरूको लागि जिम्मेवार हुनछन्। सिभिल  इन्जिनियरिङ्गको काम...

0

What is Engineering?

Engineering is the application of scientific, economic, social, and practical knowledge in order to design, build, and maintain structures, machines, devices, systems, and processes. Engineers use their understanding of mathematical and scientific principles to design,...