Monthly Archive: March 2023

0

सिभिल इन्जिनियरिङ्ग के हो?

सिभिल इन्जिनियरिङ्ग एक विज्ञान हो जुन मानव निर्मित संरचनाहरूको निर्माण, संरक्षण र निरीक्षणसँग सम्बन्धित छ। सिभिल इञ्जिनियरहरू भवनहरू, पुलहरू, निर्माणहरू, रेलमार्गहरू, जलमार्गहरू, नदी-किनारा संरचनाहरू र अन्य निर्माण कार्यहरूको लागि जिम्मेवार हुनछन्। सिभिल  इन्जिनियरिङ्गको काम...